Celem działania systemu JDA Warehouse Management jest optymalizacja Twoich zapasów w łańcuchu dostaw. Przy wykorzystaniu w procesie logistycznym urządzeń do automatycznej identyfikacji możliwym staje się śledzenie każdej jednostki towarowej w łańcuchu dostaw.  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii wzrasta efektywność pracowników magazynu oraz możliwa jest lepsza kontrola wykorzystywanych w magazynie zasobów, zwiększając efektywność działania logistyki magazynowej.

Dowiedz się w jaki sposób zwiększymy efektywność funkcjonowania Twojej logistyki magazynowej.

JDA/ RedPrairie Warehouse Management to światowy lider branży systemów wsparcia logistyki magazynowej. Pozwala na zwiększenie produktywności zasobów ludzkich, optymalizację wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz szybszy przepływ towarów w magazynie. Zaawansowane algorytmy i wyjątkowe rozwiązania logistyczne zapewniają osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w długim okresie. Zakres funkcjonalny rozwiązania JDA WMS obejmuje:

Inbound/ Przyjęcie: zarządzanie placem manewrowym, harmonogram doków, różne strategie przyjęć, cross-docking, kontrola jakości, różne strategie odłożenia

Inventory/ Składowanie:  podgląd stanów magazynowych, kontrola numerów seryjnych, wielopoziomowa struktura wstrzymania, uzupełnienia, usługi wartości dodanej, strategie ABC, symulacje

Resource management/ Zarządzanie zasobami: dynamiczne strefy kompletacji, zarządzanie zadaniami, kontrola wykorzystania urządzeń i infrastruktury, interfejsy z automatyką magazynową, monitoring efektywności, zarządzanie pracownikami

Outbound/ Wysyłka: zarządzanie wysyłkami, kompletacja multi-order, kompletacja in-store i dark-store dla sieci detalicznych, wsparcie e-commerce, obsługa dokumentów wysyłkowych, wsparcie wolumetryki, wsparcie pakowania wysyłek, integracja z kurierami

3PL support: architektura multi-client, moduł bilingowy, optymalizacja per klient, przejrzystość i raportowanie per klient

System magazynowy JDA Warehouse Management dedykowany jest wszystkim mniejszym i dużym przedsiębiorstwom, w których wielowymiarowe, efektywne zarządzanie magazynem i zasobami, jakie się w nim znajdują, stanowi podstawę sprawnego działania centrów logistycznych. Magazynowe systemy informatyczne nie tylko pomagają optymalizować system dostaw, ale w kompleksowy sposób pozwalają sterować całą logistyką: od przyjęcia towarów, poprzez ich składowanie aż po wyjazdy dostaw. Systemy WMS zapewniają sprawne i skoordynowane działanie magazynu, jednocześnie pomagając podnosić efektywność pracowników magazynowych. Oferowane w systemie JDA Warehouse Management rozwiązania sprawiają, że oprogramowanie dostarcza pełne wsparcie na każdym etapie procesu logistycznego. System WMS do zarządzania magazynem w znacznym stopniu pozwala skracać terminy dostaw i realizacji zamówień dzięki usprawnieniu komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami w firmie, zapewnia lepszą kontrolę nad przepływem towarów i wydajnością pracowników magazynowych, pozwala także monitorować dostępność towarów w magazynach. Magazynowy system informatyczny doskonale sprawdza się zarówno kiedy mamy do obsługi jeden magazyn, jak i w przypadku kilku magazynów w różnych lokalizacjach.